Bijeenkomsten en scholingen

Behalve het verbinden van klanten en vrijwilligers, organiseert STG elk jaar diverse bijeenkomsten en activiteiten voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Voorbeelden van bijeenkomsten zijn een thema-avond voor ouders en vrijwilligers over prikkelverwerking bij kinderen met autisme , de jaarlijkse picknick voor ouders met een kindje met Down syndroom en de filmavond voor Meiden 12+ waarbij ze met andere meiden ervaringen kunnen delen over het leven met een gezinslid met een beperking.

 

 

Ondersteuningsgroepen voor ouders/mantelzorgers

Op vaste momenten in het jaar biedt STG deskundige steun aan mantelzorgers door de organisatie van contact- en ondersteuningsgroepen. Ook ouders die nog niet bekend zijn bij de STG kunnen zich aanmelden voor deze bijeenkomsten.

Speciaal voor ouders van een kind met het syndroom van Down worden samen met Stichting Down Syndroom (SDS) themabijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten ontmoeten gezinnen elkaar en kunnen ervaringen onderling worden uitgewisseld. Voor meer informatie over de activiteiten van de Stichting Down Syndroom: www.downsyndroom.nl

Brusjesactiviteiten (basisonderwijs)

Meerdere keren per jaar organiseert STG een brusjesmiddag. Het doel van deze middagen is de kinderen laten ervaren dat er meer kinderen zijn met een broer of zus met autisme of een beperking. De middagen zijn voor kinderen van 6- 12 jaar. De middag met ontspannen, leuke activiteiten wordt begeleid door een professional en vrijwilligers.

Jonge mantelzorgers (voortgezet onderwijs)

Voor jongeren op het voortgezet onderwijs met een gezinslid met autisme of een beperking worden regelmatig activiteiten georganiseerd.
Het doel van deze middagen is om te laten ervaren dat er meer jongeren zijn, die een gezinslid met een beperking hebben. Tijdens een activiteit wordt er met elkaar over ervaringen gesproken. We passen de activiteiten aan op de interesses van de jonge mantelzorgers.

Wil je uitnodigingen ontvangen voor onze ouder-, jonge mantelzorger- en brusjesbijeenkomsten? Stuur een mail naar stg@thuiszorg-gehandicapten.nl

Scholingen en informatiebijeenkomsten

Er worden in samenwerking met andere organisaties regelmatig informatieavonden georganiseerd. Op deze manier kan STG een breed aanbod aanbieden om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen. De coördinatoren van STG zijn ook te benaderen voor gastcolleges bij zorgopleidingen van Hogescholen.

(Be)Grenzen

Als vrijwilliger kom je soms in situaties terecht die dilemma’s met zich meebrengen. Dilemma’s over afstand en nabijheid. Wat wordt er verteld over het persoonlijke leven en hoe dichtbij laat je de cliënt komen? Waar ligt de grens m.b.t. (fysiek) contact en hoe geef je dat aan? En wat verwacht de organisatie of vereniging op dit gebied van de vrijwilliger? In deze training wordt aandacht besteed aan de voorwaarden die er nodig zijn om te komen tot een veilig omgangsklimaat, voor vrijwilligers en voor hulpvragers.

Bijeenkomsten:

Workshop Dungeons & Drangons

Voor jongeren met autisme. Klik hier voor meer informatie  Workshop_Flyer

 

 

Wil je uitnodigingen ontvangen voor onze scholingen en informatiebijeenkomsten? Stuur een mail naar stg@thuiszorg-gehandicapten.nl

Voor scholingsaanbod van andere organisaties kun je ook kijken bij de sites van de Vrijwilligersacademie van Haarlem, Beverwijk/Heemskerk en Buch gemeente (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo).