STG vrijwilligershulp & mantelzorg

Iedereen wil het liefst zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen. Soms is dat door een beperking of een chronische ziekte ingewikkeld. De situatie kan voor de persoon zelf of zijn/haar naasten zwaar en eenzaam worden. Wij dragen  graag een steentje bij om dat te voorkomen.

STG richt zich op kinderen en (jong) volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme. We ontlasten en ondersteunen ouders en andere mantelzorgers in de zorg voor hun familielid. Dat doen we zoveel mogelijk in collectieve voorzieningen en met de hulp en inzet van vrijwilligers.

In samenwerking met welzijn en andere organisaties proberen we de vrijwillige inzet voor mensen met een beperking dichtbij en in de buurt te introduceren of uit te breiden. Hiermee ontlasten we niet alleen ouders in de zorg maar stimuleren we deelname aan de maatschappij en zelfstandigheid bij degene met de beperking.

STG biedt onder meer groeps- en eventueel maatjes- contacten, organiseert bijeenkomsten voor broers en zusjes van een kind met een beperking, brengt ouders bij elkaar in ondersteuningsgroepen en gaat op zoek naar gastgezinnen.

STG streeft naar een meer zorgzame samenleving waarin mensen elkaar opzoeken en ondersteunen waar nodig.

STG brengt mensen bij elkaar!

 

Wat voor maatje ben jij?

Maatje word je voor iemand die extra aandacht, ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Help je graag iemand, wil je samen leuke dingen ondernemen of ben je een goede begeleider? Dan is maatje worden echt iets voor jou. Je helpt iemand die het hard nodig heeft en je krijgt er zelf veel voor terug.

Ontdek jouw maatjesmatch

Maatje kun je op heel veel manieren zijn: samen koffie drinken, wandelen of hardlopen, voorlezen, boekhouden, taallessen, theater en nog veel meer. Maatje kun je worden voor een jong, oud of kwetsbaar iemand, soms via een organisatie. Hoe lang en hoe vaak je maatje bent, kan variëren. Je kiest zelf wat bij jou past. Samen, of met de begeleider van de organisatie, spreek je af hoe vaak je elkaar ziet. De meeste maatjes zien elkaar één keer per week of per twee weken.

In Haarlem, Aerdenhout, Bennebroek, Bloemendaal, Overveen en Vogelenzang vind je alle soorten en maatjes op haarlemvoorelkaar.nl/maatjes. Hier ontdek je makkelijk en snel wat voor maatje je wilt zijn!