STG vrijwilligershulp & mantelzorg

STG heeft als doel om aan personen met een lichamelijke, verstandelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking ondersteuning te bieden, waardoor zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren. Wij richten ons op kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme.

We ontlasten en ondersteunen ouders en andere mantelzorgers in de zorg voor hun familielid. Dat doen we zoveel mogelijk in collectieve voorzieningen en met de hulp en inzet van vrijwilligers.

Bij het aanbieden van collectieve voorzieningen wordt gestreefd zoveel mogelijk aan te sluiten bij al bestaande lokale of buurtgerichte initiatieven/activiteiten.

In samenwerking met welzijn en andere organisaties probeert STG de vrijwillige inzet voor mensen met een beperking te introduceren of uit te breiden.