Over STG

STG heeft als doel om aan personen met een lichamelijke, verstandelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking thuiszorg en thuisondersteuning te bieden, waardoor zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren.

Door het inzetten van vrijwilligers worden mensen met een beperking en hun mantelzorgers ondersteund in de thuissituatie. Wij  richten ons op kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme. STG is een laagdrempelige, kleine vrijwilligersorganisatie in de regio’s Midden en Zuid-Kennemerland.

Visie en missie

Mensen met een beperking zijn onderdeel van de maatschappij. De mate van hun zelfredzaamheid en participatie is  afhankelijk van hun mogelijkheden en de bereidheid en mogelijkheid van de samenleving om hen mee te laten doen. STG bevordert deelname aan de samenleving door de inzet van vrijwilligers.

Het liefst doen mensen met een beperking mee aan activiteiten in de eigen omgeving.  Veel kunnen ze zelf realiseren of met steun van hun eigen netwerk. Soms is er ook ondersteuning nodig van deskundige zorg of wordt aanspraak gemaakt op de aanwezige algemene voorzieningen. Veelal vormen mantelzorgers daarbij de kern van de nodige ondersteuning.

STG biedt vrijwillige thuishulp/ondersteuning en diensten zodat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan activiteiten in de eigen omgeving. Ook de ondersteuning van de mantelzorgers maakt deel uit van de dienstverlening van STG. Belangrijk hierbij is dat STG op deze wijze niet alleen mensen met een beperking maar, wat steeds belangrijker wordt, ook vrijwilligers ondersteunt bij het invullen van een belangrijke maatschappelijke functie.

Medewerkers en bestuur

De HBO-geschoolde coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Ze onderhouden contacten met de klant en de vrijwilliger en zijn aanspreekpunt voor alle vragen en zorgen. Ze worden in hun dagelijks werk bijgestaan door administratieve medewerkers en vrijwilligers.

Het bestuur (onbezoldigd) bestaat uit vier leden. De coördinatoren van de verschillende regio’s zijn verantwoording schuldig aan het bestuur van STG. Regelmatig vindt er afstemming plaats en het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid.

Medewerkers STG

Esther Groenheide – coördinator
Arianne Zandbergen – coördinator
Sandra Groot – ondersteunend coördinator (tijdelijk)

Bestuur STG

Ton Millenaar – voorzitter
Jan Kroft – penningmeester
Annemarieke Godschalx – bestuurslid
Cees van der Wal – bestuurslid

Geschiedenis

STG is in 1984 gestart onder de naam Praktische thuishulp. Het project was een initiatief van (pleeg-)ouders van kinderen met een beperking. Toen waren er twintig gezinnen die hiervan gebruik maakten. In 1991 werd dit uitgebreid met een samenwerkingsverband Transmurale thuiszorg. Praktische Thuishulp (vrijwilligers en beroepskrachten reguliere thuiszorg) en de beide transmurale projecten zijn als een groot project verder gegaan: de Stichting Thuiszorg Gehandicapten in het jaar 2001.

Sinds 1 januari 2008 werk de stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden en Zuid-Kennemerland door met enkel nog vrijwillige ondersteuning thuis en mantelzorgondersteuning in de vorm van ondersteuningsgroepen. Indien nodig verwijst STG voor beroepskrachten naar de bij STG aangesloten samenwerkingspartners. Omdat de officiële naam Thuiszorg Gehandicapten niet helemaal meer past bij onze werkwijze, gebruiken we tegenwoordig de afkorting STG.