Over STG

STG heeft als doel om aan personen met een lichamelijke, verstandelijke, meervoudige of zintuiglijke beperking ondersteuning te bieden, waardoor zij zo lang mogelijk in hun eigen omgeving kunnen blijven functioneren.

Wij  richten ons op kinderen en volwassenen met een verstandelijke of lichamelijke beperking, chronische ziekte, ADHD of autisme. STG is een laagdrempelige, kleine vrijwilligersorganisatie in de regio’s Midden en Zuid-Kennemerland.

In ons jaarverslag kun je lezen wat STG het afgelopen jaar heeft bereikt:

Jaarverslag 2021

Visie en missie

Mensen met een beperking zijn onderdeel van de maatschappij. De mate van hun zelfredzaamheid en participatie is  afhankelijk van hun mogelijkheden en de bereidheid en mogelijkheid van de samenleving om hen mee te laten doen. STG bevordert deelname aan de samenleving door de inzet van vrijwilligers.

Het liefst doen mensen met een beperking mee aan activiteiten in de eigen omgeving.  Veel kunnen ze zelf realiseren of met steun van hun eigen netwerk. Soms is er ook ondersteuning nodig van deskundige zorg of wordt aanspraak gemaakt op de aanwezige algemene voorzieningen. Veelal vormen mantelzorgers daarbij de kern van de nodige ondersteuning.

STG biedt ondersteuning en diensten zodat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en kunnen deelnemen aan activiteiten in de eigen omgeving. Ook de ondersteuning van de mantelzorgers maakt deel uit van de dienstverlening van STG. Belangrijk hierbij is dat STG op deze wijze niet alleen mensen met een beperking maar, wat steeds belangrijker wordt, ook vrijwilligers ondersteunt bij het invullen van een belangrijke maatschappelijke functie.

Bestuur en medewerkers

De STG is een zelfstandige stichting en werkt samen met de SIG. STG en SIG vormen een personele unie; de Raad van Toezicht en de bestuurder kennen een gelijke samenstelling van personen.

Bestuur

Bestuurder: Jan Kroft

Raad van Toezicht

Voorzitter: Gert Lohman
Leden: Ton Bruggeman, Marcel Fortuin, Véronique Bekendam, Karin Oyunlu

De bestuurder en de toezichthouders ontvangen geen bezoldiging.

ANBI

Fiscaal/RSIN/ANBI nummer 8156.01.700

Prestatieplan 2023

Medewerkers STG

De HBO-geschoolde coördinatoren zijn verantwoordelijk voor de algehele coördinatie van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg. Ze onderhouden contacten met de klant en de vrijwilliger en zijn aanspreekpunt voor alle vragen en zorgen. Ze worden in hun dagelijks werk bijgestaan door administratieve medewerkers en vrijwilligers.

Coördinatoren Zuid- en Midden-Kennemerland:

Sandra Jimenez Hernandez
Arianne Zandbergen

Geschiedenis

STG is in 1984 gestart onder de naam Praktische thuishulp. Het project was een initiatief van (pleeg-)ouders van kinderen met een beperking. Toen waren er twintig gezinnen die hiervan gebruik maakten. In 1991 werd dit uitgebreid met een samenwerkingsverband Transmurale thuiszorg. Praktische Thuishulp (vrijwilligers en beroepskrachten reguliere thuiszorg) en de beide transmurale projecten zijn als een groot project verder gegaan: de Stichting Thuiszorg Gehandicapten in het jaar 2001.

Sinds 1 januari 2008 werk de stichting Thuiszorg Gehandicapten Midden en Zuid-Kennemerland door met enkel nog vrijwillige ondersteuning thuis en mantelzorgondersteuning in de vorm van ondersteuningsgroepen. Indien nodig verwijst STG voor beroepskrachten naar de bij STG aangesloten samenwerkingspartners. Omdat de officiële naam Thuiszorg Gehandicapten niet helemaal meer past bij onze werkwijze, gebruiken we tegenwoordig de afkorting STG.

Samenwerking met Stichting SIG

Sinds 1 januari 2019 is STG ook onderdeel van de SIG. Zij ondersteunen met ICT en Personeelsbeleid.

De SIG. Wat doet deze organisatie precies?

De SIG is een kleinschalige, professionele organisatie voor mensen met een beperking en/of autismeverwante stoornis in Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt begeleiding op maat op alle levensgebieden: opvoeding, wonen, financiën/schulden, dagbesteding en sociale activering.
Naast medewerkers zijn er binnen deze verschillende diensten vrijwilligers actief bij de cliënten van de SIG. Op gebied van vrijwilligers werkt zij in projecten, groepsactiviteiten, buurtinitiatieven en m.b.t. gastgezinnen samen met STG. Deze vrijwilligers dragen ieder op een eigen wijze bij aan het geluk en zelfvertrouwen van de cliënten. Dat maakt het vrijwilligerswerk tot plezier voor twee (of meer).