Veelgestelde vragen

Ik heb dit werk nog nooit eerder gedaan. Kan ik me wel opgeven?

Ja. Het is niet verplicht om ervaring te hebben met de doelgroep waar STG zich voor inzet, maar een mooie extra is het natuurlijk wel. Tijdens het kennismakingsgesprek staan we uitgebreid stil bij jouw talenten, interesses, mogelijkheden, kennis en ervaring. Mocht zowel jij als STG vinden dat je als vrijwilliger bij ons op je plek bent, dan gaan we gericht zoeken naar een geschikt vrijwilligerscontact.

Ik heb niet zoveel tijd beschikbaar maar wil wel graag helpen. Kunnen jullie me gebruiken?

Ja. Wij bieden verschillende soorten ondersteuning aan die allemaal een eigen tijdsbeslag hebben.
De ondersteuning die 1 op 1 in de thuissituatie plaatsvindt, is intensiever van aard dan de ondersteuning tijdens een bijeenkomst van ondersteuningsgroepen.
De 1 op 1 contacten vinden vaak een keer per week of per twee weken plaats. Meestal een paar uurtjes. Soms is er ook een vraag voor eens in de maand.
Gastgezinnen ontvangen meestal eens per maand een kind thuis. Het aantal uren dat een kind dan bij het gastgezin verblijft, varieert van enkele uurtjes, tot een hele dag en/of een nacht.

Als ik onkosten maak, bijvoorbeeld kilometers met de auto, krijg ik die dan vergoed?

Iedere vrijwilliger kan bij ons een kleine vergoeding ontvangen van 2 euro per uur met een max. van 7 euro per keer dat er een contact is. Of deze voor reiskosten gebruikt wordt bepaalt de vrijwilliger zelf. Verder geven wij bij de klant aan dat de kosten die gemaakt worden tijdens het vrijwilligerscontact (bijvoorbeeld een kopje thee op een terrasje, bezoek speeltuin, museum oid.) voor rekening zijn van de klant en niet van de vrijwilliger.

Stel ik veroorzaak schade tijdens mijn vrijwilligerswerk, ben ik dan verzekerd?

Ja, via de gemeente en/of STG ben je als vrijwilliger verzekerd.

Ik heb een uitkering van het UWV, mag ik vrijwilligerswerk doen?

Ja. Als je vrijwilligerswerk gaat doen moet u wel met een aantal dingen rekening houden. Vrijwilligerswerk is een goede manier om werkervaring op te doen. Ook is het een manier om sociale contacten te onderhouden. Het mag alleen niet je re-integratie in de weg staan.
Het UWV heeft de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Deze kan je vinden op de website van het UWV.

Houden jullie rekening met de reisafstand naar een klant?

Ja. Tijdens het kennismakingsgesprek op kantoor wordt goed in kaart gebracht wat jouw wensen en mogelijkheden zijn. Hierbij wordt ook gekeken naar de afstand die je kunt en wilt afleggen. Mocht er twijfel zijn over de afstand van een vraag die bij STG binnen is gekomen, dan zal dit eerst aan jou voorgelegd worden.