Informatie voor vrijwilligers

VOG-Verklaring

Voor het verrichten van vrijwilligerswerk bij STG is een VOG-verklaring verplicht.

De vrijwilliger krijgt van de afdeling P&O van Stichting SIG een link toegestuurd, waarmee hij de de VOG-verklaring dient aan te vragen.

Vertrouwenspersoon vrijwilligers

Vrijwilligers van STG kunnen net als de vrijwilligers en medewerkers van de SIG een beroep doen op de vertrouwenspersoon als zij te maken krijgen met ongewenst gedrag op de werkvloer. Dat kan dan bijvoorbeeld gaan om vormen van (seksuele) intimidatie, discriminatie, pesten door collega’s/leidinggevenden. Daarnaast komen meldingen van (agressie-)incidenten met cliënten ook bij de vertrouwenspersoon terecht. De vertrouwenspersoon neemt dan contact met je op om te bespreken welke impact het incident op je heeft en of er eventueel extra ondersteuning/coaching nodig is.

Contactgegevens Vertrouwenspersoon vrijwilligers

John Kiesenberg

Telefoonnummer: 06-1092122
E-mailadres: j.kiesenberg@gimd.nl
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag

Klachtenprocedure

Vrijwilligers van STG kunnen net als de vrijwilligers en medewerkers van de SIG een beroep doen op de klachtenprocedure. De procedure is hier binnenkort beschikbaar.